Κλείσιμο

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Μοιραστείτε το Hawaiian Tropic

* Δηλώνει υποχρεωτικά πεδία

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ


HAWAIIAN TROPIC™ Est. 1969

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι και κανονισμοί του site

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την Energizer Group Ltd όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

 • Όροι υπηρεσιών
 • Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται σε όρους και κανονισμούς. Πρέπει να διαβάσετε τους όρους και κανονισμούς αυτού του συμφωνητικού πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία δεσμεύεστε με τους όρους και τους κανονισμούς που αναφέρονται παρακάτω που μπορεί να τους ανανεώνουμε κατά καιρούς. Επίσης, όταν χρησιμοποιείται συγκεκριμένες υπηρεσίες ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, υπόκεισθε σε εφαρμόσιμες οδηγίες και κανόνες που εφαρμόζονται σε τέτοιες υπηρεσίες που μπορεί να αναρτώνται από εμάς κατά καιρούς. Όλες αυτές οι οδηγίες και οι κανονισμοί έχουν ενσωματωθεί σε συνάρτηση με αυτούς τους όρους. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ κάποιας οδηγίας ή κανονισμού με αυτούς τους όρους, η οδηγία ή ο κανονισμός θα επικρατεί. Αν δεν επιθυμείτε να υπόκεισθε στους όρους και κανονισμούς, μη χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

 • 1 Ορισμοί
 • "Συμβόλαιο" σημαίνει συμφωνία. "Πληροφορίες" είναι όλο το υλικό που μεταφέρουμε μέσω του site . "Φόρμα Εγγραφής" είναι η φόρμα που πρέπει να συμπληρώσετε με σκοπό να λαμβάνετε newsletters, να συμμετέχετε σε οποιοδήποτε online διαγωνισμό της Energizer Group Ltd και να εγγραφείτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. "Πληροφορίες Εγγραφής" είναι όλα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης που συλλέγουμε όταν ένας χρήστης γράφεται στο site και/ ή συμμετέχει σε οποιοδήποτε online διαγωνισμό της Energizer Group Limited και/ η γράφεται για οποιοδήποτε άλλο λόγο. "Υπηρεσία" είναι η παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που σας δίνουμε μέσω του site. "Εμείς, "δικό μας" σημαίνει Energizer Group Ltd, Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, Bucks HP13 6EJ; "Site" είναι το site που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.energizer-eu.com . "εσείς", "δικό σας", σημαίνει εσείς, ο χρήστης της Υπηρεσίας.

 • T2 Απαίτηση εγγυήσεων
 • Η Υπηρεσία παρέχεται "ως έχει" "όπως είναι διαθέσιμη" και δεν παρέχουμε οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή παραστάσεις, ρητά εκφρασμένες ή εμμέσως συναγόμενες, σε σχέση με την Υπηρεσία, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς των εμμέσως συναγομένων εγγυήσεων πληρότητας, ακρίβειας, ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, οι οποίες όλες εξαιρούνται δια του παρόντος στο μέγιστο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό από το νόμο." Aναγνωρίζετε ότι: (α) είναι τεχνικώς αδύνατο να παρέχουμε την Υπηρεσία αλάνθαστη, και δε δεσμευόμαστε για κάτι έτοιο, (β)λάθη μπορεί να οδηγήσουν στην προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας, (γ) τα αποτελέσματα της χρήσης της Υπηρεσίας μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, και(δ) η λειτουργία της Υπηρεσίας μπορεί να επηρεαστεί από συνθήκες και συμπεριφορές που δεν ελέγχουμε, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, και τα links μετάδοσης και τηλεπικοινωνίας μεταξύ εμάς και εσάς, μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του δικτύου μας, και μεταξύ μας και άλλων συστημάτων και δικτύων. Αναγνωρίζετε επίσης ότι κάποιες από τις πληροφορίες, για παράδειγμα το λογισμικό, μας παρέχεται από τρίτους και συνεπώς δεν εγγυόμαστε για τη φύση αυτών των πληροφοριών. Τα links με sites τρίτων στο Διαδίκτυο παρέχονται για τη δική σας ευκολία και μόνον. Αν συνδεθείτε με κάποιο από τα links, βγαίνετε από το site μας. Δεν έχουμε αξιολογήσει αυτά τα sites τρίτων, δεν τα ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την αξιολόγησή τους, το περιεχόμενό τους και τη διαθεσιμότητά τους. Δεν επικυρώνουμε, ούτε εκπροσωπούμε τα links, ή όποιο υλικό βρίσκεται εκεί, ή όποιο αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτών των links. Αν αποφασίσετε να συνδεθείτε με κάποιο από τα links τρίτων που βρίσκεται στο site, μπορείτε να το κάνετε με δική σας ευθύνη.

 • 3 Περιορισμός ευθύνης
 • Συμφωνείτε ότι, εκτός από περιπτώσεις θανάτου ή τραυματισμού που μπορεί να προκύψουν από δική μας αμέλεια, ή όποια άλλη ευθύνη που δε μπορεί να αποκλειστεί ή περιοριστεί από το νόμο, δεν είμαστε υπεύθυνοι με σύμβαση, για αδικοπραξία, αμέλεια, νομικό καθήκον ή αλλιώς για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύπτει ή να συνδέεται με αυτό το συμφωνητικό ή με τη χρήση της Υπηρεσίας ή του site [ή οποιουδήποτε άλλου site που συνδέεται με το site μας],συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τη ζημία για απώλεια εργασίας, απώλεια κερδών, επαγγελματική διακοπή, απώλεια επαγγελματικών στοιχείων, ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική απώλεια (ακόμα και στην περίπτωση που μας έχουν συμβουλεύσει για την πιθανότητα τέτοιου είδους απώλειας ή ζημιάς).

 • 4 Διατήρηση δικαιωμάτων
 • Σας παρέχουμε τις Πληροφορίες μόνο σε εσάς, για προσωπική και όχι εμπορική χρήση και μπορείτε να κατεβάσετε τις Πληροφορίες στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή για τέτοια χρήση. Οι Πληροφορίες δε επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό συμπεριλαμβανομένων της δημοσίευσης, αναπαραγωγής ή μετάδοσης χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας, υπό την οποία μπορείτε να αναρτήσετε ή να στείλετε υλικό που προκύπτει από τις Πληροφορίες ή άλλο υλικό σε εμάς. Με το να αναρτήσετε ή να στείλετε υλικό σε εμάς, μας δίνετε μια αμετάκλητη, απεριόριστη και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υλικό ή μέρος αυτού οποτεδήποτε θελήσουμε σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο καθορίσουμε εμείς. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, παραιτήστε από όλα τα αποκαλούμενα ηθικά δικαιώματα ή άλλα παρεμφερή δικαιώματα που αφορούν αυτό το υλικό. Συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράψετε, μετατρέψετε, δημιουργήσετε κάποιο παράγωγο, διαφοροποιήσετε, συναρμολογήσετε ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε κωδικούς, να πουλήσετε, αναθέσετε, επινοικιάσετε, ή μεταφέρετε κάποιο δικαίωμα στις Πληροφορίες, μέχρι το σημείο που επιτρέπει ο νόμος.

 • 5 Συμπεριφορά χρήστη
 • Παρέχουμε την Υπηρεσία, μόνο σε εσάς , για τη δική σας, προσωπική, ιδιωτική χρήση. Δεσμεύεστε ότι δεν θα κάνετε χρήση της Υπηρεσίας: (α) για κανέναν παράνομο σκοπό, (β) με τρόπο τέτοιο που η Υπηρεσία θα διακοπεί, θα καταστραφεί, θα γίνει λιγότερο αποδοτική ή λειτουργία της Υπηρεσίας με κάθε τρόπο να εξασθενίσει, (γ) με τρόπο τέτοιο που να ενοχλήσετε τον υπολογιστή κάποιου άλλου χρήστη, (δ) για την μετάδοση, ανάρτηση ιών ή επικίνδυνων αρχείων ή προγραμμάτων, (ε)για να μεταδώσετε, αναρτήσετε δυσφημιστικό, προσβλητικό, ρατσιστικό, υλικό, επιθετικό, χυδαίο, άσεμνο, απειλητικό υλικό, ή με τρόπο τέτοιο ώστε να προκαλέσετε ενόχληση, δυσαρέσκεια ή ανούσια ταραχή, (στ) με σκοπό να απειλήσετε, να παρενοχλήσετε, να προσβάλετε άλλους χρήστες ή να συγκεντρώσετε και να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία άλλων χρηστών; (ζ) με τρόπο τέτοιο που να αποτελεί παραβίαση ή παράβαση των δικαιωμάτων ενός ατόμου ή μια εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμούς, τα δικαιώματα αντιγραφής και εμπιστευτικότητας), (η) για να μεταδώσετε κάποιο από το υλικό για λόγους δημοσιότητας, διαφήμισης ή/και προώθησης χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας, εκτός να η μετάδοση έχει ζητηθεί συγκεκριμένα από άλλον χρήστη της Υπηρεσίας, (θ) για να δημιουργήσετε μια ψεύτικη ταυτότητα με σκοπό να παραπλανήσετε άλλους σε ότι αφορά την ταυτότητα του αποστολέα ή την προέλευση ενός μηνύματος, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό να προσποιήστε τον υπάλληλο, διευθυντή της Energizer Group Ltd, τον πάροχο ή κάποιον άλλο χρήστη, ή (ι)να μεταδώσετε, αναρτήσετε ή να διαθέσετε άλλη παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, υλικό προώθησης, junkmail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" ή μηνύματα που έχουν αναπαραχθεί. Ωστόσο, δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο από όσα αναρτώνται από εσάς ή άλλους χρήστες στη Υπηρεσία , κι έτσι δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια, ακεραιότητα ή ποιότητα αυτού του περιεχομένου. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, αναγνωρίζετε ότι μπορεί να εκτεθείτε σε περιεχόμενο προσβλητικό ή απαράδεκτο. Υπό καμία συνθήκη, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή ζημιά συμβεί κατά τη σύνδεσή σας με οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί ή μεταδοθεί μέσω της Υπηρεσίας. Αναγνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε ούτε βλέπουμε κανένα περιεχόμενο που αναρτάται από εσάς ή άλλους χρήστες της Υπηρεσίας, αλλά έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση ή τη μετακίνηση οποιουδήποτε περιεχομένου που διατίθεται στην Υπηρεσία.

 • 6 Αποζημίωση
 • Δεσμεύεστε στην περίπτωση που έχετε κάποιο δικαίωμα, αίτημα, ή δικαστική πράξη εναντίον κάποιου άλλου χρήστη, τα οποία προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας, μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό το δικαίωμα, αίτημα, δικαστική πραξη, ανεξαρτήτως και χωρίς να προσφύγετε σε εμάς. Θα μας αποζημιώσετε και υπερασπιστείτε ενάντια σε όλα τα αιτήματα, τις ευθύνες, τις ζημίες, τα κόστη και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων, που προκύπτουν από την παραβίαση αυτού του συμφωνητικού ή κάποιας χρήσης της Υπηρεσίας, των Πληροφοριών ή του site από εσάς. Αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιορισμένο έλεγχο της φύσης ή του περιεχομένου των πληροφοριών ή των προγραμμάτων που μεταδίδονται ή λαμβάνονται από εσάς ή άλλους χρήστες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας και ότι δεν εξετάζουμε με κανέναν τρόπο τη χρήση στην οποία υποβάλλετε την Υπηρεσία. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε σε κάθε αίτημα, ή δικαστική διαδικασία που προκύπτει σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας, και είτε μας απειλεί είτε στρέφεται εναντίον μας από οποιοδήποτε άτομο.

 • 7 Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Αναγνωρίζετε ότι κάθε αντιγραφή, σημάτων και άλλα δικαιώματα πνευματικής περιουσίας ανήκουν σε εμάς ή σε αυτούς που χορηγήσαμε άδεια και τίποτα σε αυτό το συμφωνητικό δεν δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς της ιδιοκτησίας αυτής της πνευματικής περιουσίας σε εσάς.

 • 8 Αναστολή και διακοπή
 • 'Εχουμε το δικαίωμα να διακόψουμε αυτό το συμφωνητικό και/ ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία αν παραβιάσετε κάποιον από τους όρους και κανονισμούς.

 • 9 Διαγωνισμοί
 • Όταν συμμετέχετε σε κάποιον διαγωνισμό θα σας ενημερώνουμε για τους κανόνες και/ή τους περιορισμούς που ισχύουν για τον διαγωνισμό, και παρακαλούμε να τα διαβάσετε πριν συμμετάσχετε.

 • 10 Προσωπικά δεδομένα χρηστών
 • Η πολιτική προσωπικών δεδομένων περιέχει πληροφορίες για τη δική μας πολιτική εμπιστευτικότητας και το πώς χειριζόμαστε τις Πληροφορίες Εγγραφής και/ ή άλλα δικά σας προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε για την Υπηρεσία. Επίσης, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις ή να αναρτήσετε σχόλια για θέματα προσωπικών δεδομένων στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: EuropeW@energizer.com

 • 11 Αλλαγές στους όρους και κανονισμούς και την Υπηρεσία
 • Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής αυτών των όρων και κανονισμών κατά καιρούς με την προσθήκη σημείωσης αυτής της αλλαγής σε αυτό το αρχείο, και η συνεχόμενη χρήση της υπηρεσίας μας, η οποία γίνεται κατόπιν κοινοποίησης αλλαγών θα θεωρείται ως αποδοχή αυτών των αλλαγών. Είναι υπ' ευθύνη σας να ελέγχετε τακτικά αυτό το αρχείο για να βλέπετε αν αυτό το συμφωνητικό έχει αλλάξει. Αν δε συμφωνείτε με κάποια αλλαγή στους όρους και κανονισμούς αυτού του συμφωνητικού, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της Υπηρεσίας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αλλάζουμε ή να αναπροσαρμόζουμε την υπηρεσία κατά καιρούς.

 • 12 Διαχωρισμός
 • Κάθε μέρος αυτού του συμφωνητικού που αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη, θα αναλυθεί χωριστά, θα εφαρμόζεται και θα υφίσταται ακόμα κι αν για οποιοδήποτε λόγο αυτά τα μέρη κριθούν μη εφαρμόσιμα ή ανεκτέλεστα υπό κάποιες συνθήκες και θα ισχύουν μέχρι τη λήξη αυτού του συμφωνητικού εκτός αν εφαρμοστεί άλλος νόμος.

 • 13 Καμία παραίτηση
 • Καμία παραίτηση από εμάς δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε προηγούμενη ή επόμενη παραβίαση οποιασδήποτε ρήτρας

 • 14 Επιλογή νόμου και αρμοδιότητας
 • Αυτό το συμφωνητικό υπόκειται στους νόμους της Αγγλίας και οι συμβαλλόμενοι υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί αναπροσαρμόστηκαν στις 9.12.2008