ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ

Αγαπητέ επισκέπτη ή χρήστη, καλώς ήρθατε – πίσω – στην ιστοσελίδα μας!

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από ΜΑΝΤΗΣ (Mantis Group of Companies S.A.) και τις θυγατρικές του. Στους παρόντες Όρους Χρήσης, αναφερόμαστε σε όλες τις εταιρείες του ομίλου εταιρειών μας ως "εμείς" ή "εμάς".

Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι σκόπιμα γραμμένοι με απλό τρόπο για να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τη χρήση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς μας. Εάν επιθυμείτε να μάθετε ακριβώς ποια νομική οντότητα βρίσκεται πίσω από αυτόν τον ιστότοπο, μεταβείτε στον σύνδεσμο Νομικές αναφορές. Τέτοιες νομικές αναφορές θα υποδεικνύουν επίσης πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην περιοχή σας, εκτός από τα γενικά στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα σε αυτό το έγγραφο.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό:

Ο όρος "Περιεχόμενο" αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες και τα υλικά (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προσωπικών πληροφοριών, αρχείων δεδομένων, γραπτού κειμένου, λογισμικού υπολογιστή, μουσικής, αρχείων ήχου ή άλλων ήχων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων εικόνων) που είναι προσβάσιμα ως μέρος ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών.

"Σχόλια" σημαίνει σχόλια, καινοτομίες ή προτάσεις που αποστέλλονται από εσάς σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την απόδοση ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των Υπηρεσιών μας.

Ο όρος "Υπηρεσία(ες)" αναφέρεται στις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως, χωρίς περιορισμό, μία από τις προσφορές μας, όταν πραγματοποιείτε μια αγορά, εγγράφεστε για προσφορές υπηρεσιών ή συνδρομή, μοιράζεστε σχόλια, εγγράφεστε για λογαριασμό χρήστη, ζητάτε δωρεάν δείγμα ή κιτ εκκίνησης, επικοινωνείτε μαζί μας ή εγγράφεστε για να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς.

"Όροι Χρήσης" (αναφέρονται επίσης ως "Όροι") σημαίνει αυτούς τους Όρους Χρήσης που αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

"Εσείς" σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, ανάλογα με την περίπτωση.

Αναγνώριση

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες, αγοραστές και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες και καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών των προσώπων σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και όλους τους ισχύοντες νόμους.

Κατά την αγορά, ανατρέξτε επίσης στην Πολιτική Αγορών ή στους Όρους Πώλησης.

Η πρόσβασή σας και η χρήση των Υπηρεσιών εξαρτάται επίσης από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με την Πολιτική Απορρήτου μας. Αυτή η πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και πώς σας προστατεύει ο νόμος. Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Όλοι οι άλλοι κανόνες λειτουργίας, πολιτικές και διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς στον ιστότοπο από εμάς με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, ισχύουν αυτόματα μεταξύ μας.

Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου ή οποιεσδήποτε άλλες νομικά δεσμευτικές προϋποθέσεις, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Προοριζόμενο κοινό

Επιβεβαιώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών ή η νόμιμη ηλικία της χώρας διαμονής σας, επιτρέποντάς σας να συνάψετε δεσμευτικές συμφωνίες. Δεν επιτρέπουμε σε ανηλίκους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες.

Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο για χρήση και αγορά στις χώρες που αναφέρονται στις Νομικές αναφορές. Βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για τις Υπηρεσίες πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Λογαριασμοί χρηστών

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό μαζί μας, πρέπει να μας παρέχετε πληροφορίες που είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού σας και των Υπηρεσιών μας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασής σας και για τον περιορισμό της πρόσβασης στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή σας και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης ή τον λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου ή ένα όνομα που είναι προσβλητικό, χυδαίο ή άσεμνο. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν υποστείτε οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια ως αποτέλεσμα.

Λειτουργίες για κινητά

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες ενδέχεται να προσφέρουν λειτουργίες και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε εσάς μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Αυτές οι λειτουργίες και υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα περιήγησης στον ιστότοπο από την κινητή συσκευή σας, μεταφόρτωσης περιεχομένου, λήψης μηνυμάτων, λήψης εφαρμογών ή πρόσβασης σε λειτουργίες ιστότοπου (συλλογικά, οι "Λειτουργίες για κινητά"). Τα τυπικά μηνύματα, τα δεδομένα και άλλες χρεώσεις ενδέχεται να χρεώνονται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας ενδέχεται να απαγορεύσει ή να περιορίσει ορισμένες Λειτουργίες κινητής τηλεφωνίας ή ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τον πάροχο ή την κινητή συσκευή σας. Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από ορισμένες Λειτουργίες για κινητές συσκευές συνήθως απαιτούν να στείλετε μια λέξη-κλειδί (π.χ. "STOP", "CANCEL", "END", "UNSUBSCRIBE", "QUIT" κ.λπ.) στον ισχύοντα σύντομο κωδικό για τη Λειτουργία για κινητές συσκευές.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή μέσω άλλων μορφών ηλεκτρονικών μέσων, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνούμε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί απορρήτου και anti-spam, και ότι αυτές οι επικοινωνίες, καθώς και οι ειδοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις, οι συμφωνίες και άλλες αλληλεπιδράσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, είναι ισοδύναμες με τις γραπτές επικοινωνίες και θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Πνευματική ιδιοκτησία και περιεχόμενο

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή προβλέπεται, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εμείς (ή οι δικαιοπάροχοί μας) κατέχουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα επί των Υπηρεσιών ή/και του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίστανται στις Υπηρεσίες (είτε αυτά τα δικαιώματα τυχαίνει να είναι καταχωρημένα είτε όχι, και οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα).

Συμφωνείτε ότι δεν θα αφαιρέσετε, αποκρύψετε ή τροποποιήσετε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων) που ενδέχεται να επικολληθούν ή να περιέχονται στις Υπηρεσίες.

Συμφωνείτε ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας, εμπορική επωνυμία, σχέδιο ή λογότυπο οποιουδήποτε ατόμου, εταιρείας ή οργανισμού χωρίς άδεια ή με τρόπο που είναι πιθανό ή προορίζεται να προκαλέσει σύγχυση σχετικά με τον κάτοχο ή εξουσιοδοτημένο χρήστη τέτοιων σημάτων, ονομάτων, σχεδίων ή λογοτύπων.

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, σας παρέχουμε ένα προσωπικό, ανακλητό, παγκόσμιο, μη εκχωρήσιμο και μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών με τον τρόπο και για τους σκοπούς που επιτρέπονται ρητά από τους Όρους Χρήσης και τις σχετικές πολιτικές μας. Διατηρούμε κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον στην Υπηρεσία που δεν σας παραχωρείται ρητά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν υπάρχουν σιωπηρές άδειες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για περιεχόμενο που σχετίζεται με προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, κληρώσεις, δώρα ή παρόμοια προγράμματα. Η Υπηρεσία είναι μια δημόσια πλατφόρμα και άλλοι χρήστες της Υπηρεσίας μπορούν, και με το παρόν παραχωρείτε σε όλους τους χρήστες των Υπηρεσιών το δικαίωμα, να αναζητούν, να βλέπουν ή/και να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε Περιεχόμενο που καθιστάτε διαθέσιμο στο κοινό μέσω της Υπηρεσίας στο βαθμό που επιτρέπεται από τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των Υπηρεσιών.

Το δικαίωμά σας να δημοσιεύετε περιεχόμενο

Η Υπηρεσία μας σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε και να ανεβάζετε Περιεχόμενο. Είστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που δημοσιεύετε στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας και της καταλληλότητάς του.

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, συμφωνείτε και επιβεβαιώνετε δια του παρόντος ότι οποιαδήποτε υποβολή Περιεχομένου πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη πληρωμή ή πληρωμή υπόσχεσης ή την προσδοκία οποιουδήποτε οφέλους ή ανταλλάγματος για την υποβολή τέτοιου Περιεχομένου.

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια, τις προτάσεις ή τις ιδέες σας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μελλοντικών τροποποιήσεων των Υπηρεσιών, άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, διαφημιστικού υλικού ή υλικού μάρκετινγκ. Μας παραχωρείτε μια διαρκή, παγκόσμια, πλήρως μεταβιβάσιμη, υποαδειοδοτούμενη, αμετάκλητη, πλήρως καταβλημένη, χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης των σχολίων, των προτάσεων και των ιδεών που μας παρέχετε με οποιονδήποτε τρόπο.

Υποβάλλοντας Περιεχόμενο, μας παραχωρείτε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το όνομα, την εικόνα, την ομοιότητα, τη φωνή και τα βιογραφικά σας στοιχεία σε σχέση με τη χρήση ή τη δημοσίευση του Περιεχομένου σας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παραιτείστε από οποιαδήποτε ηθικά (ή παρόμοια) δικαιώματα που μπορεί να έχετε σε σχέση με το Περιεχόμενό σας, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του δικαιώματος να σας αποδοθεί ως συντάκτης του Περιεχομένου και του δικαιώματος να μην επεξεργαστείτε ή να αλλάξετε το Περιεχόμενο με τρόπο που δεν σας ικανοποιεί.

Εάν είστε υπάλληλός μας ή μιας από τις συνδεδεμένες εταιρείες μας ή του αντιπροσώπου μας ή των θυγατρικών του, συμφωνείτε να συμπεριλάβετε μια σαφή και εμφανή αποκάλυψη της σχέσης σας μαζί μας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο δημοσιεύετε, ανεβάζετε, υποβάλλετε ή καθιστάτε διαθέσιμο με άλλο τρόπο σε εμάς.

Δημοσιεύοντας Περιεχόμενο στην Υπηρεσία, μας παραχωρείτε το δικαίωμα και την άδεια χρήσης, τροποποίησης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής, αναπαραγωγής και διανομής του εν λόγω Περιεχομένου στις Υπηρεσίες και μέσω αυτών. Διατηρείτε οποιοδήποτε και όλα τα δικαιώματά σας σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή προβάλλετε στην ή μέσω της Υπηρεσίας και είστε υπεύθυνοι για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Συμφωνείτε ότι αυτή η άδεια περιλαμβάνει το δικαίωμα να διαθέσουμε το Περιεχόμενό σας σε άλλους χρήστες των Υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Περιεχόμενό σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) το Περιεχόμενο είναι δικό σας (σας ανήκει) ή/και έχετε το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσετε και να μας παραχωρήσετε τα δικαιώματα και την άδεια όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους και (ii) η ανάρτηση του Περιεχομένου σας στην ή μέσω της Υπηρεσίας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα συμβατικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου.

Περιορισμοί περιεχομένου

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των χρηστών των Υπηρεσιών. Κατανοείτε ρητά και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο και για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο λογαριασμό σας, είτε γίνεται από εσάς είτε από οποιοδήποτε τρίτο άτομο που χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων, αρχείων ή πληροφοριών που εσείς ή/και άλλα υλικά σε διακομιστή που ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχό μας, θα γίνεται με δική σας ευθύνη και αποκλειστική ευθύνη. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να περιορίσουμε τη χωρητικότητα αποθήκευσης και να αφαιρέσουμε ή/και να διαγράψουμε τυχόν δεδομένα, αρχεία ή/και άλλες πληροφορίες που αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Δεν επιτρέπεται να μεταδώσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που είναι ανάρμοστο. Παραδείγματα τέτοιου Περιεχομένου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

  • Παράνομη ή προώθηση παράνομης δραστηριότητας.
  • Δυσφημιστικό, μεροληπτικό ή κακόβουλο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αναφορών ή σχολίων σχετικά με τη θρησκεία, τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, την εθνική/εθνοτική καταγωγή ή άλλες στοχευμένες ομάδες.
  • Ανεπιθύμητη αλληλογραφία, μηχανική ή τυχαία παραγόμενη, που συνιστά μη εξουσιοδοτημένη ή αυτόκλητη διαφήμιση, αλυσιδωτές επιστολές, οποιαδήποτε άλλη μορφή μη εξουσιοδοτημένης προσέλκυσης πελατών ή οποιαδήποτε μορφή λαχειοφόρων αγορών ή τυχερών παιχνιδιών.
  • Περιέχει ή εγκαθιστά ιούς, ιούς τύπου worm, κακόβουλο λογισμικό, δούρειους ίππους ή άλλο περιεχόμενο που έχει σχεδιαστεί ή προορίζεται να διαταράξει, να βλάψει ή να περιορίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να βλάψει ή να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή άλλες πληροφορίες τρίτου προσώπου.
  • Παραβίαση οποιωνδήποτε ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οποιουδήποτε μέρους, συμπεριλαμβανομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων δημοσιότητας ή άλλων δικαιωμάτων.
  • Πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων εμάς ή της Edgewell και των υπαλλήλων ή εκπροσώπων της.
  • Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.
  • Ψευδείς πληροφορίες και χαρακτηριστικά.

Διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση) να ελέγξουμε, να ελέγξουμε, να επισημάνουμε, να φιλτράρουμε, να τροποποιήσουμε, να απορρίψουμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε ή όλο το Περιεχόμενο. Καθώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλο το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται από χρήστες ή/και τρίτους στις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με δική σας ευθύνη. Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε ανάρμοστο και συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου από εσάς. Μπορούμε επίσης να περιορίσουμε ή να ανακαλέσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών εάν δημοσιεύσετε τέτοιο ανάρμοστο Περιεχόμενο.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου

Παρόλο που πραγματοποιούνται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου, δεν εγγυόμαστε ότι δεν θα υπάρξει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.

Κατεστραμμένα ή μη έγκυρα σημεία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να προκληθούν, ενδεικτικά, από Περιεχόμενο που έχει καταστραφεί πριν από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή που αλλάζει κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Συμφωνείτε να διατηρείτε ένα πλήρες και ακριβές αντίγραφο οποιουδήποτε Περιεχομένου σε τοποθεσία ανεξάρτητη από τις Υπηρεσίες.

Πνευματικά δικαιώματα

Ο νόμος Digital Millennium Copyright Act του 1998 (ο "DMCA") παρέχει προσφυγή στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων που πιστεύουν ότι το υλικό που εμφανίζεται στο Διαδίκτυο παραβιάζει τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ. Εφαρμόζεται επίσης η τοπική ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα σας, εάν είναι σχετική. Είναι πολιτική μας, σε κατάλληλες περιστάσεις και κατά την κρίση μας, να απενεργοποιούμε ή/και να τερματίζουμε τους λογαριασμούς χρηστών που επανειλημμένα παραβιάζουν ή κατηγορούνται επανειλημμένα για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και αναρτηθεί στην Υπηρεσία με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, δώστε στον αντιπρόσωπό μας τα πνευματικά δικαιώματα με τις ακόλουθες πληροφορίες: ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. μια περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί, μια περιγραφή του πού βρίσκεται το υλικό που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει στην Υπηρεσία. τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, γραπτή δήλωσή σας ότι θεωρείτε καλή τη πίστει ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο, Μια δήλωσή σας, η οποία γίνεται επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι παραπάνω πληροφορίες στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε ειδοποίηση από κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του DMCA και της αντίστοιχης τοπικής νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα θεωρείται επαρκής ειδοποίηση και δεν θα θεωρείται ότι μας παρέχει πραγματική γνώση γεγονότων ή περιστάσεων από τις οποίες είναι προφανές το υλικό ή οι πράξεις παραβίασης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό μας για την ειδοποίηση αξιώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ως εξής: Νομικό Τμήμα - Αντιπρόσωπος πνευματικών δικαιωμάτων. Έτζγουελ; 6 Ερευνητική κίνηση. Shelton, CT 06484; τηλέφωνο: 2039445994; ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: DMCA@edgewell.com.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστότοπων ή υπηρεσιών.

Με τη σύνδεση στην υπηρεσία με μια υπηρεσία τρίτου μέρους (π.χ. Facebook), μας δίνετε την άδεια να αποκτήσουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες, περιεχόμενο ή/και υλικό που έχετε παράσχει σε αυτήν την υπηρεσία, όπως επιτρέπεται από αυτήν την υπηρεσία, καθώς και να αποθηκεύσουμε τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας για αυτήν την υπηρεσία. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις διαφορές ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε άλλο χρήστη της υπηρεσίας, ή την ενέργεια ή την αδράνεια οποιουδήποτε χρήστη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.

Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Τέλος

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Με τον τερματισμό, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα σταματήσει αμέσως. Μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας τον λογαριασμό χρήστη σας στην Υπηρεσία και διακόπτοντας τη χρήση οποιουδήποτε και όλων των τμημάτων της Υπηρεσίας.

Οι άδειες που χορηγούνται στο παρόν από εμάς τερματίζονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.

Αποποίηση ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση εμείς, οι μητρικές, θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες μας ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, τα μέλη, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή τους τρίτους δικαιοπαρόχους τους, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες, ποινικές ή παραδειγματικές ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία ή / και την υπηρεσία που παρέχεται βάσει αυτής ή οποιεσδήποτε άλλες αλληλεπιδράσεις μαζί μας, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Αυτός ο περιορισμός ευθύνης ισχύει είτε η εικαζόμενη ευθύνη βασίζεται σε σύμβαση, αμέλεια, απερισκεψία, επαγγελματική αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη ή οποιαδήποτε άλλη βάση ή νομική θεωρία. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η συνολική ευθύνη για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε αξιώσεων που σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία ή οποιοδήποτε περιεχόμενο δεν θα υπερβαίνει τα ποσά, εάν υπάρχουν, που καταβλήθηκαν από εσάς σε εμάς κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών σε σχέση με την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία ελέγχεται και λειτουργεί στις χώρες που αναφέρονται στις Νομικές Αναφορές που είναι προσβάσιμες από το υποσέλιδο. Δεν δηλώνουμε ότι η Υπηρεσία είναι κατάλληλη ή διαθέσιμη για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Όσοι έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία από άλλες δικαιοδοσίες το κάνουν με δική τους βούληση.

Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης στο παρόν δεν αποκλείουν τυχόν αξιώσεις ευθύνης προϊόντος, νόμιμα δικαιώματα καταναλωτή, ζημίες που σχετίζονται με σωματικές βλάβες ή που προκύπτουν από εκ προθέσεως παράπτωμα, απερισκεψία, απάτη ή βαριά αμέλεια.

Απελευθέρωση και αποζημίωση

Συμφωνείτε να απαλλάσσετε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε εμάς, τους γονείς, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους διευθυντές, τα μέλη, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους τρίτους δικαιοπαρόχους, τους τρίτους εκδότες, τους απαραίτητους τρίτους παρόχους πλατφόρμας, από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων, απωλειών, ζημιών, αξιώσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των αμοιβών δικηγόρων, σε σχέση με (i) την πρόσβαση, την κακή χρήση ή την εξάρτησή σας από, την Υπηρεσία, (ii) την πραγματική ή εικαζόμενη παραβίαση ή παραβίαση της παρούσας συμφωνίας ή των δικαιωμάτων άλλου, (iii) το Περιεχόμενο που παρέχεται από εσάς ή μέσω της χρήσης του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους σε σχέση με το Περιεχόμενο ή/και (iv) τις πράξεις ή παραλείψεις σας.

Συμφωνείτε να συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας για την υπεράσπιση οποιασδήποτε αξίωσης που αποτελεί αντικείμενο των υποχρεώσεών σας βάσει του παρόντος. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η ενότητα θα παραμείνει σε ισχύ μετά τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας. Αυτή η διάταξη δεν απαιτεί από εσάς να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε ασυνείδητη εμπορική πρακτική από άλλο μέρος ή για απάτη, εξαπάτηση, ψευδή υπόσχεση, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη, απόκρυψη ή παράλειψη οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος σε σχέση με την Υπηρεσία.

Αποποίηση ευθυνών "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ"

Η Υπηρεσία παρέχεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ» και με όλα τα ελαττώματα και ελαττώματα χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εμείς ή οι αντίστοιχοι δικαιοπάροχοι και πάροχοι υπηρεσιών μας, αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, ρητές, σιωπηρές, νόμιμες ή άλλες, σε σχέση με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης και εγγυήσεων που ενδέχεται να προκύψουν από τη διεξαγωγή συναλλαγών, την πορεία εκτέλεσης, τη χρήση ή την εμπορική πρακτική. Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δέσμευση και δεν παρέχουμε καμία δήλωση οποιουδήποτε είδους ότι η Υπηρεσία θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, θα επιτύχει τυχόν επιδιωκόμενα αποτελέσματα, θα είναι συμβατή ή θα λειτουργεί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, εφαρμογές, συστήματα ή υπηρεσίες, θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, θα πληροί οποιαδήποτε πρότυπα απόδοσης ή αξιοπιστίας ή θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή ότι τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα μπορούν ή θα διορθωθούν.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ούτε εμείς ούτε οποιοσδήποτε από τους παρόχους μας προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή: (i) ως προς τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τα υλικά ή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτήν. (ii) ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. (iii) ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την επικαιρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας. ή (iv) ότι η Υπηρεσία, οι διακομιστές της, το περιεχόμενο ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από ή για λογαριασμό μας είναι απαλλαγμένα από ιούς, δέσμες ενεργειών, δούρειους ίππους, σκουλήκια, κακόβουλο λογισμικό, ωρολογιακές βόμβες ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι Όροι Χρήσης αυτού του ιστότοπου και οποιαδήποτε σύμβαση που δημιουργείται ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της πρώτης χώρας που αναφέρεται στις Νομικές Αναφορές. Τα δικαστήρια μιας τέτοιας χώρας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από, ή σχετίζεται με, μια επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών παρέχει ec.europa.eu/consumers/odr/ πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών που μπορεί να ενδιαφέρουν εάν υπάρχει διαφορά, δεν μπορούμε να επιλύσουμε μεταξύ μας.

Διαιρετότητα και παραίτηση

Διαιρετότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη ή άκυρη, η εν λόγω διάταξη θα αλλάξει και θα ερμηνευθεί για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω διάταξης στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.

Παραίτηση

Εκτός εάν προβλέπεται στο παρόν, η αποτυχία άσκησης δικαιώματος ή απαίτησης εκπλήρωσης υποχρέωσης βάσει των παρόντων Όρων δεν επηρεάζει την ικανότητα ενός μέρους να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ή να απαιτήσει τέτοια εκτέλεση ανά πάσα στιγμή στη συνέχεια, ούτε η παραίτηση από παραβίαση συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση.

Εκχώρηση, Παραχώρηση Άδειας ή Μεταβίβαση

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε περαιτέρω άδεια χρήσης ή να μεταβιβάσετε την παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει αυτής χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα εκχώρησης, υποαδειοδότησης ή μεταβίβασης θα είναι άκυρη και εμείς, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, θα έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως την παρούσα συμφωνία.

Πλήρης συμφωνία

Η παρούσα συμφωνία καθορίζει ολόκληρη την κατανόηση και συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενό της. Όλες οι διατάξεις που θα πρέπει από τη φύση τους να επιβιώσουν από τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας θα επιβιώσουν της λήξης της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων και των αδειών που έχετε χορηγήσει βάσει της παρούσας, αποζημιώσεων, αποδεσμεύσεων, αποποίησης ευθυνών, περιορισμών ευθύνης, διατάξεων που σχετίζονται με την επιλογή δικαίου, μη συλλογικής αγωγής και μη δίκης από ενόρκους. Οποιαδήποτε παραίτηση ή υπόσχεση να μην επιβληθεί οποιοδήποτε δικαίωμα βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν θα είναι εκτελεστή, εκτός εάν αποδεικνύεται με έγγραφο υπογεγραμμένο από το μέρος που κάνει την εν λόγω παραίτηση ή υπόσχεση.

Αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης

Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να καταστήσουμε τον ιστότοπο διαθέσιμο, αλλά ενδέχεται από καιρό σε καιρό να χρειαστεί να διακόψουμε, να περιορίσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε, προσωρινά ή μόνιμα, τον ιστότοπο ή τμήματα αυτού χωρίς προειδοποίηση.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η μορφή και η φύση των υπηρεσιών που παρέχουμε ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να διακόψουμε τον λογαριασμό σας, να αρνηθούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να σταματήσουμε (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή των υπηρεσιών σε εσάς ή στους χρήστες γενικά κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στους Όρους Χρήσης και σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας από καιρό σε καιρό κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ενημερώνοντας αυτούς τους Όρους Χρήσης σε αυτόν τον ιστότοπο και καθορίζοντας την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας έκδοσης των Όρων Χρήσης. Η ημερομηνία «Τελευταίας Ενημέρωσης» στο κάτω μέρος αυτών των Όρων Χρήσης θα υποδεικνύει πότε έγιναν οι τελευταίες αλλαγές.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις Υπηρεσίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για γενικές ερωτήσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας του ιστότοπου ή γράψτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι διαθέσιμη στις Νομικές αναφορές.

Δήλωση προσβασιμότητας

Εάν χρησιμοποιείτε υποστηρικτική τεχνολογία και η μορφή αυτών των Όρων παρεμβαίνει στη δυνατότητά σας να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε με τον πιο χρήσιμο τρόπο. Παρακαλείσθε να αναφέρετε την προτιμώμενη μορφή με την οποία επιθυμείτε να λαμβάνετε το υλικό και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Τελευταία ενημέρωση

Οι Όροι Χρήσης μας ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 30 Νοεμβρίου 2023.